Våra produkter, samarbetspartners / leverantörer

Vi använder produkter som är framtagna av några av Europas största och ledande leverantörer av tak- och tätskiktsmaterial. Material som används av oss är kvalitetssäkrade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001. Kvalitén på våra produkter är lika viktig som den miljöpåverkan de har, både under produktion och senare när de är installerade samt vid avveckling. De garantier som följer våra produkter är också väldigt betydelsefulla. När allt kommer omkring så ligger vissa av tätskikten och skyddar byggnaden, som viktigaste delen av fastighetens klimatskal, i över 35 år.

ROOFAB - TAKLÄGGARE Jönköping