Försäkring

I samarbete med Länsförsäkringar utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för eventuell skada även i händelse av att entreprenören försätts i konkurs.