Taksäkerhet

Ditt tak är en arbetsplats och du som fastighetsägare ansvarar för att taket blir en säker arbetsplats. Vi ser till att ditt tak blir en säker arbetsplats och att befintliga infästningar är i skick att klara alla påfrestningar från väder och vind.

För en säkrare arbetsplats

Taksäkerhet innebär att man på ett säkert sätt ska kunna beträda och arbeta på ett tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Fastighetens tak är inte bara ett skydd mot väder och vind utan används numera även som yta för olika installationer.
Som fastighetsägare har du ansvar att se till så det blir en säker arbetsplats och installationsyta. Därför är det livsviktigt att rätt tillträdes- och säkerhetsanordningar finns monterade på taket, både för fastighetsägare och uppdragstagare.

I Taksäkerhetskommitens branschstandard fastställs nivåer och utföranden gällande:

  • Miniminivå för fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader
  • Tillträde till tak via vind och taklucka, lös stege (markstege) och fasta vertikala stegar, fasadstegar
  • Takstegar och taksteg
  • Gångbryggor på tak
  • Permanenta arbetsplattformar på/vid skorsten eller motsvarande
  • Permanenta förankringsanordningar för personligt fallskydd på sluttande tak, > 6 grader samt på tak, ≤ 6 grader
  • Snörasskydd