Snöröjning

Idag har fastighetsägaren enligt ordningslagen en skyldighet att säkerställa att inga snömassor eller istappar faller ner från taket då det kan ställa till med allvarliga skador på människor. Snöfall och växlande temperaturer kan leda till snöras och istappar. Vi på ROOFAB arbetar med att hålla taken i Jönköping med omnejd snö- och isfria under vinterhalvåret. Snöskottning på tak är riskförebyggande och ska alltid utföras av fackman med erforderlig utrustning och utbildning.

Snöskottningsavtal

Jouravtal: 

Du ringer så kommer vi inom 24 timmar och skottar taket.

Bevakningsavtal

Under bevakningstiden behöver du som fastighetsägare inte oroa dig för snöras då vi på ROOFAB bevakar din fastighet och skottar snö vid behov med beredskap att rycka ut dygnet runt.