Takunderhåll

Ett tak behöver löpande underhåll för att förhindra att skador skall uppstå på både människor och egendom. Roofab hjälper er som är i behov av takunderhåll. Med många års erfarenhet av takunderhåll vet vi vilka åtgärder som krävs för att taket skall vara snyggt, säkert och stabilt.

Underhåll av tak i Jönköping

Statusbedömning av tätskikt

Genom att teckna ett avtal säkerställs att taken årligen synas och eventuella skador åtgärdas. I avtalet ingår statusbedömning av tätskiktet, kontroll av taksäkerhet, reparationer och städning.

Kontroll av brandventilatorer

Har byggnaden brandvantilatorer kan avtalet även omfatta underhåll och kontroll av öppningsfunktioner. En sådan kontroll av brandventilatorer är numera ett lagkrav och ska dokumenteras.

Målning av plåttak

En ommålning av ett plåttak bör ske vart 5-10:e år. Det är självklart viktigt för utseendet men även för extra tätning av falser och dylikt. Är du i behov av takplåtsmålning så hjälper vi gärna till.

Rensning av rännor och rör

Takrännor och rör behöver kontinuerligt undersökas. Vi hjälper er rensa rören så nederbörden enkelt försvinner ner i avloppet. Självklart ser vi även över takrännorna för att förhindra att olyckor skall uppstå.

Snöskottning av tak

Du som fastighetsägare är ansvarig att snö och is inte faller ner och skadar människor och egendom. Roofab har lång erfarenhet av snöskottning. När snökaoset uppstår så eliminerar vi helt enkelt risken för skador.

Gör kontinuerliga takbesiktningar

Det är viktigt att underhålla sitt tak, därför bör du besikta taket regelbundet. Vi ser över ditt takunderhåll om du är i behov av en takbesiktning.

Serviceavtal för tak

Genom att teckna serviceavtal hos oss slipper du tänka på underhållet av ditt tak. Vi utför alla kontroller och prioriterar alltid säkerheten först. Vi kollar plåt, beslag, säkerhetsanordningar, rensar hängrännor och ränndalar, ser över nock- och takpannor. Vi gör allt som krävs helt enkelt för att underhålla ditt tak.

Serviceavtal sänker kostnaderna för underhållet av tak

Serviceavtal med oss ger dig en årlig återkommande underhållskontroll av dina tak. Avtalet innebär att kontrollen utförs av kvalificerad personal enligt ett fastställt protokoll framtaget i samarbete med vår leverantör och våra kollegor inom T-Team. Meningen med avtalet och den årliga kontrollen av tätskikt och säkerhetsdetaljer är minskade underhållskostnader och därmed även att förhindra följdskador som förorsakas av läckage.

Kontrollen medför också att nödvändiga skyddsdetaljer till att förebygga personskada kontrolleras

För att granska alla viktiga detaljer på taket ingår det i avtalet rengöring av hängrännor och på taket belägna utvändiga vatten- gångar, utlopp och brunnar. Kontrollen utförs av vår personal under snö- och isfri säsong. Resultatet av kontrollen innnebär inte att de åtgärder vi föreslår i protokollet om fel och brister ska utföras av oss.