P-däck

Våra gedigna kunskaper om vattenavskiljning använder vi när vi utför arbeten på betongbyggnader som P-däck och betongbroar.

På parkeringsdäck lägger vi tätskikt inför asfaltbeläggning. Vid andra betongkonstruktioner utför vi tätning och specialarbeten med väl anpassade material. Betongbroar kan vi till exempel belägga med helsvetsad asfaltmatta för att säkra funktionen.

Vi har olika lösningar för ställen med mycket höga krav på hållfasthet och motståndskraft mot kemisk och mekanisk nötning.

Ett viktigt arbetsområde är att skydda den omgivande miljön mot läckage från miljöfarlig verksamhet t ex vid bensinstationer, soptippar och septiktankar.

ROOFAB lägger petroleumsäkra deponidukar på många skilda ställen som riskerar att utsättas för ofrivilliga utsläpp. Ett exempel är vägrenar som sluttar ner mot vattentäkter och känsliga vattendrag. Det är en säkerhetsåtgärd som minskar skadorna betydligt om en tankbil råkar köra av vägen och välta.