Våra referenser

Våra kunder är kommunala och privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag samt privata hushåll. Såväl i nyproduktion som vid omläggning av befintliga tak mm. Inga tak eller objekt är för små eller för stora, vi utför i princip alla typer tak och tätskiktsarbeten. Vi är idag även anlitade hos vissa kommuner för ramavtalsarbeten och har serviceavtal med stora fastighetsbolag.